Grundregler

Grundregler

Fælles for alle Mænds Mødesteder er grundreglerne, og for at kunne indgå i et Mænds Mødested skal du være indforstået med disse, da de danner de ens rammer om alle de mødesteder, der en del af netværket Mænds Mødesteder Danmark.

  • Mænds Mødesteder er ikke-kommercielle samlingssteder, trivselsklubber, for mænd med et trygt og venligt miljø, hvor mænd kan arbejde med meningsfulde projekter i deres eget tempo i selskab med andre mænd.
  • Mødestederne anser alle mennesker som ligeværdige.
  • Mødestederne byder alle mænd, der ønsker at deltage, velkommen.
  • Mødestederne skaber rum for/inviterer til, at mænd kan udveksle færdigheder, viden og livserfaring.
  • Mødestederne inviterer til, at hver mand kan realisere sine potentialer i fællesskabet.
  • Mødestedernes grundregler er uafhængige af alle politiske og religiøse holdninger.
  • Mødestedernes drift og bestemmelser er funderet på demokratiske processer.
  • Mødesteder er alkohol og rusmiddelfri.
  • Mødestedernes lokaler er røgfri områder.

Udover ovenstående punkter er det enkelte mødested autonomt og bestemmer på demokratisk vis blandt sine medlemmer suverænt selv over mødestedets rammer og aktiviteter.