Bestyrelsen

Poul Erik Gregersen, mail: hapogre@hotmail.com - mobil: 21258930 Adr: Stendiget 14 8850, Formand

Steen  Allan Stephansen, mail: sas@post7.tele.dk -   Mobil: 20202580, Adr: Fredensvej 29, 8850, næstformand

Lars Haahr: Mail -  mobil: 40329170, adr: Gudenåvej 24, 8850, kasserer 

Susan Søndergaard, mail: ssusan@live.dk - mobil 93945207, adr. Grævlingehøjen 1, 8850

Evan Haislund, mail: evan@haislund.com, Mobil: 40563060, Adr. Ellekrattte 9, 8850 

Keld Gregersen, mail: keld.gregersen@gmail.com, mobil: 22727225, adr: Fyrrekrattet 11, 8850

Werner Lynglund, mail: wely@jubii.dk, mobil: 30 95 65 74, adr.  Agernvej 5, 8850


Suppleant, Tommy Langhave