Vision

Bjerringbro Station – Byens hus er et forsamlingshus med en vision om at være en attraktiv ramme for fællesskaber og samvær på tværs af aldersgrupper og interessefællesskaber. En ”ekstra dagligstue” i åbne rammer som giver mulighed for at mødes på kryds og tværs omkring forskellige aktiviteter, som vores private hjem ikke giver mulighed for.

  • Et samlingssted for byens borgere med kulturelle og folkeoplysende aktiviteter, som sigter på sammenhængskraft i byen.
  • Et hus der også er åben over for omverdenen og dermed griber ud til pendlere, turister og gæster, som er på privat besøg i byen.
  • Et åbent samlingssted for alle borgere på tværs af aldersgrupper, med lige adgang for alle, til arrangementer, aktiviteter og mødefaciliteter, hvor lokalsamfundets borgere og detailvirksomheder spiller en aktiv rolle i at gøre stedet levende og dynamisk.
  • Et hus der rummer pop-up aktiviteter som musikbegivenheder, debatter, oplysningsvirksomhed, fællesspisninger, fodboldaftener m.v. herunder socialt bæredygtige aktiviteter
  • Et hus i balance mellem at værne og forny, således at renoveringer af lokaler i størst mulig udstrækning bygger på bæredygtighed og grønne løsninger med fokus på husets funktionalitet og æstetik.
  • Holde stationen åben for rejsende og arrangere ”oplevelser” der dels understøtter DSB`s ”Oplevelsesstationer” dels giver et flow af rejsende, der kan understøtte livet på stationen i øvrigt.