Priser for medlemsskab

Priser2.docx

Medlemskab priser i danske kroner: (medlemsskab fornyes den 1. oktober for det følgende år -ved indmelding senere end 180 dage før 1. forfald reduceres prisen forholdsmæssigt)

Enkeltmedlem :                    125,- 

Husstandsmedlem:              175,-

Foreninger:                           750,-

Virksomheder                      1000,-

For foreninger gælder at kontingentet kan fratrækkes i den årlige leje.

Som medlem kan du:

Leje lokaler efter behov. Dette forudsætter, at lokalet er ledigt - se i kalenderen.

Deltage i arrangementer arrangeret af Byens Hus. Der vil oftest skulle betales gebyr for det enkelte arrangement. Ikke medlemmer kan ikke deltage.