Priser for medlemsskab og lokaler

Priser2.docx

Medlemskab priser i danske kroner:

Enkeltmedlem :                    125,- 

Husstandsmedlem:               175,-

Foreninger:                          750,-

Virksomheder                      1000,-

For foreninger gælder at kontingentet kan fratrækkes i den årlige leje.

Som medlem kan du:

Leje lokaler efter behov.

Deltage i arrangementer arrangeret af Byens Hus. Der vil oftest skulle betales gebyr for det enkelte arrangement. Ikke medlemmer kan ikke deltage.


Pris i DKK:
Timebasis:

Lokale

Formiddag 07-11.30

Eftermiddag 11.30 - 17.30

Aften 17.30-24

Heldag/døgn 12 - 12

1. time

2.time

Spor 1: Cafe og Køkken*

250

300

550

1000

250

150

Spor 1 incl. Venterum*

350

400

650

1200

300

200

Blå rum  MM

100

150

250

400

100

50

Bestyrelseslokale

75

100

200

250

50

40

Kontor 1. sal

50

75

150

 

50

40

 

 

 

 

 

 

 

Hele huset excl midttrafik

500

700

1300

2200

 

 

* Ved leje af Spor 1, købes drikkevarer af Byens hus.

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Leje af lokaler: 

Lokaler kan alene udlejes til medlemmer – enkeltpersoner, foreninger og virksomheder.

Ved leje af lokale, er lejer ansvarlig for at lokalet efterlades ryddeligt og rengjort.

Leje indbetales som udgangspunkt 1 uge før anvendelse, og inklusiv 500kr i depositum.

Efterlades et lokale urengjort, pålægges gebyr på 500 kr. per lokale.

Ved lokaleleje kan foreninger fratrække kontingent i lejen.